نرم افزار ساما (سیستم اندازه‌گیری و مانیتورینگ انرژی)
sama

نرم افزار ساما (سیستم اندازه‌گیری و مانیتورینگ انرژی)

 • امکانات پیشرفته مانیتورینگ آنلاین

 • ارائه انواع گزارشات کاربردی

 • امکان نظارت بر روند تولید، مصرف و عملکرد تجهیزات

 • طراحی شده طبق نیازهای صنایع مختلف و پست‌های برق ایران

 • قیمت مناسب با توجه به امکانات نرم‌افزار

 • سهولت کار با نرم‌افزار

 • دارا بودن راهنمای کار کامل تصویری به زبان فارسی

 

 

 

 

 • مشاهده و ثبت تمامی پارامترهای الکتریکی بر روی کامپیوتر

 • نظارت بر عملکرد گذشته واحدها و بهبود نحوه فعالیت آنها

 • نظارت بر نحوه عملکرد تولید به خصوص در روزهای تعطیل و شیفت شب

 • نمایش دیماند و توان مصرفی و امکان کنترل ماکزیمم دیماند مصرفی

 • محاسبه هزینه برق مصرفی و صدور قبض برای واحدهای زیرمجموعه به تفکیک

 • چک کردن قبضهای برق صادره از طرف وزارت نیرو

 • بدست آوردن هزینه انرژی الکتریکی در قیمت تمام شده محصولات

 • بررسی کیفی توان و یکفیت برق تحویلی توسط شرکتهای برق منطقه‌ای

 • تحلیل حوادث بوجود آمده با استفاده از اطلاعات ذخیره شده

 • برآورده کردن الزام استانداردهای مدیریت انرژی و محیط زیست در خصوص سنجش مصرف انرژی

 

پاسخ سوال خود را بیابید

*

پروژ ه‌هاى مانیتورینگ:

 سیستم مدیریت تولید واحدهاى گازى نیروگاه رى

 مانیتورینگ آنلاین بیش از 400 دستگاه اندازه گیرى شامل انرژى، دما، لرزش و ... در نیروگاه رى

 سیستم مانیتورینگ آنلاین بیش از 160 پست در شرکت برق منطقه اى فارس

 اتصال بیش از 340 دستگاه انرژى متر به سیستم دیسپاچینگ شرکت ایران خودرو

 مانیتورینگ آنلاین 200 دستگاه پاور آنالایزر و آلارم یونیت در شرکت سایپا

 مانیتورینگ آنلاین 100 دستگاه انرژى میتر در صنایع مس شهید باهنر

 مانیتورینگ آنلاین انرژى و آلارم 120 دستگاه در مجتمع صنعتى ذوب آهن پاسارگاد

 مانیتورینگ آنلاین 120 دستگاه انرژى میتر در شرکت سیمان اصفهان

 مانیتورینگ آنلاین 110 دستگاه پاور انرژى متر در کارخانجات سیمان تهران
 و...

نر م‌ا‌فزارهای ساما از سه بخش اصلی زیر تشکیل شده است:

 • نرم‌افزار بهره برداری ساما SS
 • نرم‌افزار پردازشی و گزارش گیری ساما PS
 •  نرم افزار نظارتی ساما CS