وزارت نیرو

  مشتریان وزارت نیرو

 نیروگاه‌ها:

مدیریت تولید برق مشهد

مدیریت تولید برق ری‌‌

مدیریت تولید برق بعثت‌

مدیریت تولید برق زرند

مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری

مدیریت تولید برق نیروگاههای استان سیستان و بلوچستان

مدیریت تولید برق شازند اراک

نیروگاه سیكل تركیبی فارس

نیروگاه گازی کنگان

نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه

نیروگاه نوشهر

نیروگاه سیرجان

نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

مدیریت تولید برق قم

نیروگاه گازی علی‌آباد

نیروگاه نیشابور

مدیریت تولید برق اهواز (نیروگاه رامین)

تولید برق شمس سرخس

   
 


برق ‌منطقه‌ای:

برق منطقه‌‏ای باختر

برق منطقه‌ای خوزستان

برق منطقه‌ای زنجان‌

برق منطقه‌ای‌ فارس‌‌

برق منطقه‌ای غرب

برق منطقه‌ای آذربایجان‌

برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

برق منطقهای مازندران

برق منطقه‌ای کرمان

برق منطقه‌ای گیلان

برق منطقه‌ای اصفهان

برق منطقه‌ای تهران

برق منطقه‌ای یزد

برق منطقه‌ای سمنان

برق منطقه‌ای هرمزگان

برق منطقه‌ای خراسان

آب و برق کیش

آب و برق بوشهر

انتقال برق قزوین‌

انتقال برق خوزستان

انتقال برق اردبیل

انتقال برق بوشهر

انتقال برق گلستان

تعمیرات انتقال نیروی شمال (تانش)

تعمیرات نیروی برق بوشهر

تعمیر و نگهداری انتقال نیرو خوزستان

تعمیرات نیروی برق فارس

برق منطقه‌ای خراسان جنوبی

 

 

توزیع برق:

توزیع برق کرمانشاه‌

توزیع برق ایلام

توزیع برق تهران بزرگ

توزیع برق زنجان

توزیع برق قزوین‌

توزیع برق اردبیل

توزیع برق منطقه شمیران

توزیع برق بوشهر‌

توزیع برق شیراز

توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

توزیع برق استان فارس

توزیع برق استان یزد

توزیع برق جنوب شرق تهران

توزیع برق استان خراسان رضوی

   
 

آب و فاضلاب:

آب منطقه‌ای فارس

آب و فاضلاب کاشان

آب و فاضلاب خوزستان

آب و فاضلاب استان فارس

آب و فاضلاب شیراز

آب و فاضلاب قم

آب و فاضلاب هرمزگان

آب و فاضلاب سبزوار

آب و فاضلاب استان البرز

آب و فاضلاب خراسان شمالی

آب و فاضلاب مراغه

آب و فاضلاب روستایی قم

آب و فاضلاب خراسان رضوی

آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان

آب و فاضلاب روستایی استان فارس

آب و فاضلاب روستایی استان خراسان جنوبی

مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

آب و فاضلاب روستایی استان یزد

آب و فاضلاب رشت

آب و فاضلاب استان تهران

آب و فاضلاب استان گیلان

آب و فاضلاب بوشهر

آب و فاضلاب بندرعباس