کسب مقام اول جهانی در مسابقات ربوکاپ برزیل 2014

تیم رباتیک شرکت باسط پژوه مقام اول در لیگ فوتبال ربات‌های انسان نمای سایز نوجوان و مقام سوم در لیگ ربات‌های سایز کودک را در مسابقات جهانی ربوکاپ 2014 برزیل بدست آورد.
برای اولین بار است که یک تیم ایرانی در مسابقات ربات‌های انسان نما توانسته است مقام اول را کسب کند و برای اولین بار در جهان است که یک تیم توانسته است در لیگ کودک و نوجوان همزمان شرکت کند و در هر دو لیگ مقام کسب کند.