شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

زمان: 15 لغایت 18 آبان ماه سال 95
مکان: نمایشگاه بین المللی تهران
ساعت بازدید: 9 الی 17 

  • 13 آبان 95