نرم‌افزار اتوماسیون و مانیتورینگ ساماپرو
sama Pro

نرم‌افزار اتوماسیون و مانیتورینگ ساماپرو

  • نمایش میمیک پنل زنده از تک خطی پست یا خطوط

  • امکان نمایش وضعیت کلیدها و ارسال فرمان قطع و وصل

  • امکان تعریف کاربران مختلف و تعیین سطح دسترسی

  • تبدیل گزارشات مختلف بصورت فایل اکسل

  • ارسال اطلاعات جمع آوری شده به بانک اطلاعاتی SQL Server

  • ثبت و نمایش کلیه آلارم‌ها، فرمان‌ها و تغییر وضعیت‌ها

  • امکان نمایش آنلاین اطلاعات و نمودارها بر روی web

پاسخ سوال خود را بیابید

*

پروژ ه‌هاى مانیتورینگ:

مانیتورینگ فیدرهاى 53 پست فوق توزیع شیراز (مهرماه 94 )

 اجراى اتوماسیون پست در 3 پست فشار قوى در شرکت برق منطقه اى فارس

 اجراى اتوماسیون پست در منطقه ویژه اقتصادى ماهشهر